Terug naar het aanmeldformulier

Kirsten_wagener200pxDr. K. Wagener, Hörzentrum Oldenburg Germany:
Can speech intelligibility in the near field be improved while using a remote microphone for the far field?

The use of a remote microphone is an effective solution for improving speech in noise and at a distance. Sometimes the hearing impaired client wants to be able to hear a person far away and the person next to him or her simultaneously, e.g. during family celebrations.
In a German clinical study, the combination of a wireless mic and new directional hearing aid technology is evaluated for clients with severe to profound hearing losses to determine the improvement in speech intelligibility in the near field when combining the far field and near field.


Prof. dr. Sophia E. Kramer, DeptSophiaKramer_VUmc200px. of Otolaryngology-Head and Neck Surgery, section Ear & Hearing, Amsterdam Public Health research institute
HoorSupport©: trainingsprogramma voor het aanleren van hoorstrategieën en meer
Binnen VUmc is het trainingsprogramma ‘Horen en Gehoord Worden: hoe kan het beter’ ontwikkeld voor slechthorenden en hun communicatiepartners. Doel is het verbeteren van de communicatie en het leren omgaan met slechthorendheid door het aanleren van communicatiestrategieën. Zijn de effecten hetzelfde in de audicienspraktijk? In samenwerking met Sonova en Schoonenberg Hoorcomfort is dit programma gemoderniseerd, aangevuld en is er een online versie van gemaakt: HoorSupport©. Momenteel onderzoekt VUmc de effectiviteit van HoorSupport© in de audicienspraktijk door middel van een gerandomiseerde trial. Details van het programma en het onderzoek zullen worden gepresenteerd.


Hans Muelder200pxDrs. Hans Mülder, Phonak Zwitserland
Quick, quick, slow 
Nieuwe compressie strategieën voor zwaar slechthorenden
Snelle compressie maakt verschillende ingangsniveaus hoorbaar en comfortabel. De spraakomhullende wordt door snelle compressie echter afgevlakt. Sommige patiënten met gehoorverliezen groter dan 60 dB die juist de spraakomhullende gebruiken als sleutel voor spraakverstaan, zijn meer gebaat bij langzame compressie. Een effectieve langzame compressie moet ook iets aan de MPO doen, want de pieken en dalen zijn meer geprononceerd.


Geert Vanoverschelde, Clinical Specialist Advanced BionicsGeert200px
Hoe ervaren unilateraal geïmplanteerde CI-gebruikers het nieuwe horen met twee oren?
Sinds de introductie van de tweezijdige aanpassing met een speciaal bimodaal hoortoestel en nieuwe CROS-mogelijkheden voor unilateraal geïmplanteerde CI-patiënten is de ervaren meerwaarde voor deze groep cliënten uitgebreid onderzocht in diverse nationale en internationale wetenschappelijke studies.  In deze presentatie worden hiervan de nieuwste inzichten gepresenteerd.

Terug naar het aanmeldformulier